Medlemskap

I medlemskapet ingår:

–        Varje vår/ försommar genomför Kamratföreningen en resa till en plats som har någon anknytning till regementet och dess verksamhet. Det kan röra nutid eller ha ett historiskt perspektiv. Resornas längd varierar mellan 8 och 36 timmar.

–        Kamratföreningen närvarar vid regementets/ bataljonernas besöksdagar. Denna aktivitet varierar mellan 6 och 24 timmar.

–        Kamratföreningen avhåller årligen sin Högtidsmiddag med årsmöte torsdag till fredag samma vecka som regementet högtidlighåller minnet av slaget vid Lund – ”4. december”.

–        Kamratföreningens medlemmar tillsänds årligen tidningen Livhusaren.

–        Kamratföreningen vidarebefordrar aktuell information från regementet.

Inbjudan till de olika aktiviteterna utsänds i god före genomförandet. Handlingar från årsmötet utsänds till samtliga medlemmar tillsammans med information om verksamheten kommande år.
Årsavgiften är 100:-
Välkommen in i Livhusarernas Kamratförening