Information till den som slutar vid k 3

BEHÅLL KONTAKTEN MED REGEMENTET – GÅ MED I LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING!

När Du nu lämnar Din tjänst vid regementet är kamratföreningen en möjlighet för dig att även i fortsättningen hålla kontakten med K 3 och dess verksamhet. Nedan kan Du läsa om föreningens syfte och verksamhet. Om Du finner detta intressant så sänder Du in Din ansökan om medlemskap i föreningen enligt anvisningarna på blanketten ”Ansökan om medlemskap i Livhusarernas Kamratförening” som Du får tillsammans med denna information.

Välkommen som medlem!

Föreningens ändamål är

–          att informera om regementets och Försvarsmaktens verksamhet

–          att underlätta för den enskilde att hålla kontakten med sitt regemente

–          att verka för att bibehålla medlemmarnas intresse för regementet och dess traditioner

–          att utgöra ett enande band mellan medlemmarna

–          att sammanföra dessa till kamratlig samvaro under enkla och värdiga former

Hur uppnås detta

–          Varje vår/ försommar genomför Kamratföreningen en resa till en plats som har någon anknytning till regementet och dess verksamhet. Det kan röra nutid eller ha ett historiskt perspektiv. Resornas längd varierar mellan 8 och 36 timmar.

–          Kamratföreningen närvarar vid regementets/ bataljonernas besöksdagar. Denna aktivitet varierar mellan 6 och 24 timmar.

–          Kamratföreningen avhåller årligen sin Högtidsmiddag med årsmöte torsdag till fredag samma vecka som regementet högtidlighåller minnet av slaget vid Lund – ”4. december”.

–          Kamratföreningens medlemmar tillsänds årligen tidningen Livhusaren.

–          Kamratföreningen vidarebefordrar aktuell information från regementet.

Inbjudan till de olika aktiviteterna utsänds i god före genomförandet. Handlingar från årsmötet utsänds till samtliga medlemmar tillsammans med information om verksamheten kommande år.

Årsavgiften är 100 kronor.

 

För Kamratföreningen

Styrelsen
Medlemsansökan finns på fliken ”Bli medlem” till vänster