Veteraninformation

Bakgrund

Veterankortet är en behörighetshandling som utfärdas av Försvarsmakten till Försvarsmaktens veteraner. Kortet är en symbolhandling som visar att veteranen aktivt väljer att behålla kontakten med Försvarsmakten efter tjänstgöringen. Kortet är tillika fyllt med erbjudanden och förmåner från flera företag och organisationer i hela Sverige.

Vem kan ansöka

Veteraner har kunnat ansöka om kortet sedan juni 2014. För att ansöka om kortet eller erbjudas ansöka om kortet måste individen uppfylla minst ett av dessa kriterier:
– Tidigare anställd i Försvarsmakten.
– Genomfört utlandstjänstgöring inom Försvarsmakten.
– Vid avslut av tjänstgöring inom Försvarsmakten.
Individen väljer vid ifyllandet av ansökan vilket förband som denne vill ansluta sig till.

Kortet innebär att veteranen kan nyttja nationella förmåner samt de lokala förmåner dit veteranen valt att ansluta sig.

Under januari 2015 lanserades en hemsida, www.veterankort.se där man kan ta del av samtliga förmåner kopplat till kortet. Hemsidan uppdateras löpande med nya erbjudanden där det framgår vilka nationella och lokala förmåner som finns kopplat till veterankortet.

Lokala förmåner

Chefen för respektive förband beslutar kring de lokala förmåner som ska vara kopplat till kortet.

För individer som innehar ett veterankort kopplat till K 3 lämnas följande förmåner:
-Möjlighet att använda K 3:s gym, dagtid 08.00-16.30 (tagg lånas i vakten)
-Möjlighet att delta i regementsmästerskap i löpning och orientering.
-Möjlighet att delta i det årliga firandet av regementets dag.

För de veteraner som valt att registrera sig till Livregementets husarer kommer de grundläggande förmånerna att gälla. De kommer även personligen inbjudas till regementsmästerskap, regementets dag och andra evenemang som kan vara av intresse.