Livhusar!

Välkommen till ett nytt verksamhetsår i Kamratföreningen! Det här året är inte som andra pga Coronavirusets spridning i världen. Det innebär att vi följer utvecklingen och att planerade verksamheter kan komma att ställas in om läget kräver detta för att minska risken för spridning. Vi hoppas dock på ett bra intresse och deltagande i våra aktiviteter, samt ser fram emot din anmälan! Sedan får vi se vad som händer och återkommer till de som anmält sig med information vad som gäller.

 

16–17 maj – Vi inleder det nya året med ”Livhusarövning 1” som går till norska gränsen vid Töcksfors i Värmland. Vi följer K 3 förbandet 3.Pansarbilskvadronen och händelserna där i april 1940 när läget var kärvt. Vi besöker också ett krigsflygfält i Värmland och får uppleva en inkvartering m/1940. Läs mer i bifogad information.  Både inbjudan till denna aktivitet och anmälan till densamma finner du i bifogade filer/papper.

 

29 maj är det Veterandagen som årligen högtidlighålls i Stockholm. Förbanden i Skaraborg har under tidigare år bjudit in medlemmarna i kamratföreningar att närvara med gratis transport, aktiviteter, mat, fika med mera Vi är osäkra på hur detta kommer att gå till i år, men om du håller utkik på vår Hemsida/Facebook så kommer vi att lägga ut information där så fort vi vet. Detta är inte ett arrangemang i kamratföreningens regi utan du agerar själv med anmälan. Tag del av vår Hemsida/Facebook som sagt.

 

6 juni är det Nationaldag och Livhusarövning 2. Vi rekommenderar ett besök med hela familjen i Karlsborg denna dag där du naturligtvis också kommer att kunna ta del av den utställning som vårt regemente arrangerar. För de husarer som önskar komma redan den 5 juni finns möjlighet att förläggas på regementet. Önskar du förläggning och/eller vill du bli bjuden på lunch behövs en föranmälan. Se bifogad inbjudan och anmälan till nationaldagen (Övn 2).

 

3 oktober genomför vi Livhusarövning 3. Regementet har beslutat att genomföra en besöksdag i Karlsborg med förevisningar.  Vi återkommer med en inbjudan till denna dag i augusti så att du sedan kan anmäla dig.  

 

Hör av dig på bifogade anmälningsblanketter som du fått dig tillsända via brev eller e-post senast 20 april!!!!

 

Livhusarövning 4 d.v.s. Kamratföreningens samling i Karlsborg med årsmöte m.m. planeras till den 3 – 4 december i år. Inbjudan sänds ut under hösten.

 

Väl mött vid våra aktiviteter under 2020!

 

Jens Ramhöj, ordförande