Livhusarkamrater!

Då har vi kommit en bra bit in på verksamhetsåret 2018 och delar av Kamratföreningen genomfört den första övningen för året, denna gång förlagd till Skövde garnison.

Det var ett stort gäng som samlades utanför regementets gamla kasern i Skövde morgonen den 5 maj. Programmet var upplagt för att ge en både nostalgisk och nutidsupplevelse. Regementsförvaltaren på Trängregementet, livhusaren Ola Ottosson, tog emot och efter att ha ställt in våra väskor på logementen på fd 2 skv berättade Ola om trängregementets verksamhet i dagens moderna Försvarsmakt. Vi fick klart för oss att det var en omfattande verksamhet som bedrevs vid förbandet och en efterfrågad sådan dessutom. Men det är ju som med hela Försvarsmakten, vi är mycket duktiga och professionella i vad vi gör men vi är så få… (förhoppningsvis är FM på väg mot ljusare tider).

Efter orienteringen om dagens verksamhet vidtog en rundvandring på kasernområdet vilket gladde alla. Medlemmarna representerade till stor del de som hade tjänstgjort vid regementet när det låg i Skövde, alltifrån en hel grupp husarer från årsklass 83/84 de sista i Skövde innan flytten till Karlsborg, till ett stort antal som tjänstgjort där under många år. Utöver dessa fanns naturligtvis ett antal som inte hade några minnen från just detta kasernområde men behållningen fanns där även för dem. Historierna var många.

Efter en lunch tog livhusaren och översten Hederstedt över och informerade om militärregion Väst, en kunskap som var få förunnat att ha innan genomgången. Man insåg att utmaningarna var många för militärregionen för att komma in på banan igen efter 15–20 år av insatsförsvar, i någon annan del av världen.

Efter en bensträckare berättade livhusaren övlt N E Nilsson om verksamheten vid Skaraborgs regemente P 4 som inte bara omfattar garnisonen i Skövde utan också utbildning och vidmakthållande av stridsvagnskompaniet placerat på Gotland. Övlt Nilsson guidade därefter oss runt på kaserngården med mycket militärminnen från olika tidevarv. Lite kaffe och fralla smakade bra innan vi togs om hand om av några officerare vid Markstridsskolan med Claes Abrahamsson i spetsen. Behöver jag skriva att de var livhusarer!!! Denna dag verkade det som livhusarerna översvämmade världen😊

Vi hade tur med att en övning pågick, brigadstridsövningen, som syftade till att träna bataljonstaber från i stort sett alla försvarsmaktens förband. Tack vare våra husarkamrater kom vi väl till och fick en fin uppfattning om officersutbildning och träning.

Efter en trevlig kväll på mässen och en nostalgisk övernattning på logementen fick vi dagen därpå uppleva mj Bernhard Englund i full frihet, en mycket uppskattad programpunkt förlagd till Ryttmästarbostället som bara växer och innehåller ett stort stycke historia väl värt att ta del av.

Vi skiljdes åt efter en aktiv helg där alla kunde finna något att glädja sig över. Nu stundar nationaldagen den 6 juni och alla som kan är välkomna till Karlsborgs fästning som bjuder på mat, underhållning, sång och musik, utställningar av olika slag och en stor marknad. K 3 brukar alltid också ställa ut materiel av diverse slag där soldater och befäl berättar om verksamheten. Bara att söka kontakt.

Tidningen Livhusaren beräknas utkomma som vanligt strax för julledigheten. Det är alltid lika roligt att höra från gamla husarer som berättar om upplevelser under sin aktiva tid vid regementet. För att det skall bli något av detta så ta dig själv i kragen och börja skriva… har du väl börjat så kommer minnena, så är det!

Ordförande

Jens Ramhöj