Livhusarkamrater!
2019 har förflutit i ett högt tempo. Kamratföreningens beslutade aktiviteter har genomförts enlig
plan och nu står vi inför slutet av verksamhetsåret och början på ett nytt.
Den 5 – 6 december samlas de ur föreningen som har möjlighet till föreningens högtidsmiddag och
årsmöte i samband med att regementet firar sin högtidsdag. Vi ser fram emot några trevliga dagar
tillsammans.
Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att genomföra vårresan under maj månad med en resa till
norska gränsen i Värmland där delar ur regementet 1940 fick order att försvara Sveriges gräns i
samband med krigsutbrottet 9 april 1940. Vi ser fram emot att genomföra denna resa.
Föreningens höstaktivitet föreslås genomföras i samband med den av regementet planerade
besöksdagen dit föreningen och andra intresserade är välkomna. Det återstår att se när denna
aktivitet kommer att genomföras och detta kommer att meddelas medlemmarna per post och mejl.
Den 3 – 4 december planeras genomföras vårt höstmöte nästa år och då inträffar det att regementet
högtidsdag faktiskt också infaller på den 4 dec!!
Vi önskar alla medlemmarna välkomna till avslutet på det gamla och ett nytt verksamhetsår 2020!
Jens Ramhöj
ordförande