Livhusarer!

Ännu ett år har förflutit och Kamratföreningen ligger ganska stadigt i antal medlemmar men vi ser fram emot att bli fler! Fler så att vi kan komma upp i 1000 st! Det vore väl något!

Roligt att vi blir fler och fler. Ett medlemskap innebär ju en kontakt med regementet, att hålla sig informerad. De flesta väljer ju att hålla den nivån i sitt medlemskap, att tex genom tidningen Livhusaren få reda på vad som händer med regementet och Försvarsmakten. På det sättet stödjer man också föreningens verksamhet. En del väljer också att engagera sig i samband med någon av de aktiviteter som föreningen anordnar.

Under året har vi två lite större aktiviteter på programmet och under våren genomförde vi en resa till Linköping med Helikopterflottiljen och Flygvapenmuseum som är klart intressanta utflyktsmål med tanke på att regementet sedan lång tid tillbaka är mer eller mindre lufttransporterat.

Den 23 september träffas också en del ur föreningen på regementets gamla övnings och utbildningsplats Sannahed vid Kumla i Närke. Våra kamrater som bor i Kumla för kavalleritraditionerna vidare med den äran på denna plats som blev den sista på den indelta tiden, dvs andra hälften av 1800-talet. Några år in på 1900-talet var det ju dags att flytta till den nybyggda kavallerikasernen i Skövde.

Det måste väl vara något som gör att vi är så många som vill hålla kontakten med varandra och med vårt regemente. Det är naturligtvis den anda och upplevelser som vi fått under vår tjänstgöring vid regementet. En speciell anda som bibringats oss under en gemensam press, under utbildning, övningar och tjänstgöring på olika platser i världen.

Om 19 år fyller vårt regemente 500 år! Är ni med? 500 år! Och hur kan jag säga det? Jo…

Det hela startade vid Arboga möte år 1536 där det bestämdes att varje större landskap skulle sätta upp en landskapsfana på frivillig basis. Storleken av en fana var cirka 300 ryttare. Rekryteringen innebar aldrig några svårigheter, då förmånerna gjorde det lönsamt för rusthållarna. En av dessa fanor var Upplandsfanan.

I 1634 års regeringsform, 31 – 32 §§, bestämdes att landskapen skulle sätta upp förband om tusen ryttare. Åtta kavalleriregementen sattes upp och bland dem Upplands regemente till häst (förkortat Upplands ryttare) (som innehöll Upplands, Västmanlands, Närkes och Värmlands ryttare),

Förbanden skulle vara uppdelade i åtta kompanier. Upplands ryttare organiserades snabbt med de tidigare landskapsfanorna i mellersta Sverige som bas och var uppsatt 1638.

1667 upphöjdes regementet till kungligt Livregemente och fick namnet Livregementet till häst. Detta förbandkom att verka i 124 år.

Hela denna historia från 1667 – 1791 finns beskriven i årets nummer av tidningen Livhusaren som ni håller i handen. Jag säger bara en sak – ta er tid till att läsa! Men när ni väl satt er ner tror jag att ni inte har så lätt att sluta för det är en fantastisk historia.

Efter 1791 delades regementet som ni vet upp i tre delar. En av dessa tre är Livregementets husarer som fortfarande existerar som en suveränt regemente, ett förband i tiden med stolta traditioner bakåt.

Lagom till jul nu hoppas jag att alla kommer att få Livhusaren i brevlådan så att ni får en trevlig läsning under helgen. Förutom berättelsen om den tid då regementets namn var Livregementet till häst, berättas också om det utbildningsuppdrag regementet hade 1991–1997 nämligen militärpolisjägare.  Naturligtvis blir det fler blickar bakåt i tiden tillsammans med berättelser om regementet av idag.

Den 30 november – 1 dec är det åter dags för att möta upp i Karlsborg för årsmöte trevligt umgänge och naturligtvis för att närvara på regementets högtidsdag.

Jens Ramhöj

Ordförande