Livhusarer!

2018 har varit ett år fyllt av upplevelser för kamratföreningen. Ett antal av er har deltagit i aktiviteterna och ni som inte varit med får nöja er med att läsa om dem i tidningen Livhusaren. Det är ju bra det också…

Så är det ju – var och en väljer vilken nivå på medlemskapet som passar bäst. De flesta unga väljer att bara hålla kontakten med regementet och kamratföreningen via tidningen. Där får man information om regementets förehavanden i både förr och i nutid. På så sätt håller man sig uppdaterad och kan göra ”reklam” för regementets kvalificerade utbildning i samtal med grannar, kamrater och ”allmänheten” med en korrekt och insatt bild av vad som sker.

När man har kommit över perioden av nya jobb och familjebildningar så uppgraderar många sitt medlemskap och kanske deltager i någon aktivitet eller ordnar till en återträff av något slag med de som de gjorde tjänst vid K 3 tillsammans med för ett 30–40 år sedan. Ytterligare ett antal är flitiga deltagare i samband med aktiviteter av något slag vilket är uppskattat.

Kamratföreningen har under många år haft som tema att ”gå i regementets fotspår” dvs förlägga aktiviteter till någon plats eller något slag som regementet deltagit i under århundradena men vi har också varvat detta med nedslag i dagens verksamhet med besök på olika förband/truppslag. Vi har exempelvis varit på luftvärnsregementet, Helikopterflottiljen, Markstridsskolan i Skövde, MSS/Kvarn, Trängregementet, Skaraborgs regemente P 4, Underrättelse och säkerhetscentrum och Skaraborgs flygflottilj F 7.

Nästa år, 2019, har vi för avsikt att besöka Ingenjörsregementet i Eksjö på deras ”Regementets dag” den 30 maj och det gamla övningsfältet Skillingaryd söder Jönköping dagen därpå. Vi ser fram emot detta!

Under året som gått genomförde vi ett vårbesök Skövde garnison, och två höstövningar; besök på F 7 och besök på Sturefors slott inbjudna av greve Thure Gabriel Bielke. Fantastiskt trevliga aktiviteter alla!

2018 års ”Livhusaren” kommer ut nu före jul och jag önskar trevlig läsning! Som vanligt så handlar det om en blandning mellan det som har hänt och det som händer idag i en salig blandning. Något som intresserar alla, något som kanske just du har varit med om. Det hade varit trevligt om du kunde skriva ner några upplevelser vid regementet som du varit med om och på så sätt berätta för övriga. Kanske någon av er har upplevt något helt annat på hemmaplan eller ute i världen som kan berättas för övriga i tidningen under rubriken ”Livhusarer på plats i…”

En god jul och ett gott nytt år!

Jens Ramhöj

ordförande