Livhusarer!

Den 30 nov och den 1 december i år träffades föreningen i Karlsborg i samband med regementets högtidsdag, allt enligt traditionen. Det blev en mycket trevlig och intressant samling med start redan kl 1400 på torsdagseftermiddagen då de båda bataljoncheferna, övlt Heine för 31.bat och övlt Johansson för 32.bat informerade medlemmarna om läget vid bataljonerna. De redovisade organisation och uppgifter och berättade om verksamhet som genomförts under året och som skall komma. En mycket lyckad eftermiddag tyckte alla som var med.

Efter detta inkvarterade vi oss i slutvärnet på logementen och förberedde oss för kvällen som inleddes med julkonsert i Garnisonskyrkan framförd av Marinens musikkår.  Fantastiskt som vanligt. Kyrkan var fylld med kamratföreningsmedlemmar och allmänhet från Karlsborg med omnejd.

Efter omgruppering till mässen följde en trevlig middag med sånger och historieberättande fram på småtimmarna. En sak som förgyllde det sammankomsten i år var att öv Nils Bielkes, från 1676 i rakt nedstigande led arvtagare, greve Thure Gabriel Bielke och hans son Nils Bielke deltog tillsammans med kamratföreningen. Detta passade utmärkt med anledning av dels högtidlighållandet av slaget vid Lund och dels för att det är i år 350 år sedan regementets föregångare Upplands ryttare upphöjdes till Kungligt Livregemente till häst.

Efter några timmars sömn, klockan 0700 på morgonen den 1 dec, så stod vi på plats framför västra befälsbyggnaden för lite glögg i morgon mörkret för att hälsa regementet som efter avlämning på heden i eldarnas sken marscherat genom Karlsborg med slutmål Garnisonskyrkan. Högtidsceremonin genomfördes enligt tradition och utmärkelser utdelades. Det finns ju inget annat tillfälle som passar bättre än i samband med den högtidliga ceremonin tycker jag.

Kyrkkaffe på mässen i goda vänners lag med det efterföljande årsmötet för att avsluta ett verksamhetsår och påbörja ett annat. Efter en lunch på militärrestaurangen Kastanjen så skiljdes vi åt för denna gång.

Årsmötet gav uppdrag till styrelsen att planlägga möten under året. Ett vårmöte i början på maj i Skövde där vi skall ta en titt på delar av vårt moderna försvar på P 4, Trängregementet och Markstridsskolan. Jag hoppas att detta skall intressera föreningsmedlemmarna.

Nästa tillfälle att besöka Karlsborg och fästningen är på nationaldagen den 6 juni. De som tar sig till Karlsborg denna dag kommer inte bara att få en heldagsupplevelse med underhållning, musik, marknad, utställningar och mat utan också en möjlighet för medlemmarna att ta del av regementets försvarsutställning.

Till hösten kommer vi att genomföra ett heldagsäventyr och vi ber att få återkomma till detta i det brev som går ut till våren.

Året avslutas med kamratföreningens samling med anledning av regementets högtidlighållande av slaget vid Lund – regementets högtidsdag och då har vi gått hela varvet runt.

Vi i styrelsen ser fram emot att få träffa så många som möjligt av er under nästa verksamhetsår och vill först önska er en god jul och ett gott nytt år 2018!

Jens Ramhöj

Ordförande