Warning: Use of undefined constant ‘display_errors’ - assumed '‘display_errors’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/livhusarernaskamratforening.se/public_html/wp-config.php on line 84

Warning: Use of undefined constant ’Off’ - assumed '’Off’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/livhusarernaskamratforening.se/public_html/wp-config.php on line 84

Warning: Use of undefined constant ‘error_reporting’ - assumed '‘error_reporting’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/livhusarernaskamratforening.se/public_html/wp-config.php on line 85

Warning: Use of undefined constant ‘WP_DEBUG’ - assumed '‘WP_DEBUG’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/livhusarernaskamratforening.se/public_html/wp-config.php on line 86

Warning: Use of undefined constant ‘WP_DEBUG_DISPLAY’ - assumed '‘WP_DEBUG_DISPLAY’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/livhusarernaskamratforening.se/public_html/wp-config.php on line 87
Regementets historia | LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING

Regementets historia

Regementet bildades 1815 som ett självständigt förband och är nu under 2000-talet ett utbildningsförband inom Försvarsmakten där K 3 utvecklar och utbildar underrättelseförband, luftburna förband och nationella skyddstyrkor. Livregementets Husarer, K 3, ansvarar för flygningar med UAV (obemannade flygande farkoster) och för all fallskärmstjänst inom Försvarsmakten. Här finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola. En mer detaljerad beskrivning av regementet i dag finner du här

Livregemetets Husarers standar

K 3, Kungliga Livregementets husarers standar visar på vit duk med det stora riksvapnet utan mantel, under Serafimerordens kors ett vitt svärd – för Sveriges högsta krigsutmärkelse riddare av Svärdsordens stora kors av 1. klass – åtföljt i vardera hörnet av tre öppna kronor av guld. Runt riksvapnet är placerat följande segernamn i guldbokstäver:

 • Lützen 1632
 • Wittstock 1636
 • Leipzig 1642
 • Warszawa 1656
 • Fredriksodde 1657
 • Tåget över Bält 1658
 • Halmstad 1676
 • Lund 1676 – under kunglig krona
 • Landskrona 1677
 • Düna 1701
 • Klizsow 1702
 • Holovczyn 1708
 • Helsingborg 1710

Standaret överlämnades av Gustav VI Adolf den 14 juni 1957.

1500-1900-talet

Livregementets husarer härstammande från de ryttarfanor som sattes upp i Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Värmland. Dessa sammanfördes till två regementen vilka enligt 1634 års regeringsform sammanfördes till ett. Regementet benämndes från 1636 vanligtvis Upplands ryttare. Dess förste chef var Isak Axelsson Silversparre. En grafisk översikt på regementets historia kan ni se om ni klickar på denna länk.
Via denna länk kan ni hitta hela svenska kavalleriets historia allt från ”Adelsfanan och samtliga regementen K 1 till K 8.
Den 26 november 1667 upphöjdes regementet till kunglig livtrupp som tack för sina insatser under Karl X Gustavs fälttåg och fick namnet Livregementet till häst. Samtidigt utnämndes greve Otto Wilhelm von Königsmarck till chef för regementet. Regementet utmärkte sig för stor tapperhet i slaget vid Lund 1676 under Nils Bielke. Karl XI lär ha yttrat efter segern: ”min krona hängde på Bielkes värjspets, och att jag näst efter Gud har min tappre Bielke samt mitt Livregemente att tacka för segern”. Bielkes berömda värja finns fortfarande bevarad inom familjen.

1680 blev regementet indelt inom östra Svealand. Livregementet till häst var det enda regemente inom Stockholms garnison som inte var värvat. Regementet hade sedan 1780 sin övningsplats på Utnäs löt vid Strömsholm. År 1785 bildades en särskild trupp lätta dragoner vid regementet. Den bildades genom att 18 man från respektive kompani tillfördes dragonerna som bildade 4 kompanier om 36 man i vardera. Denna styrka utökades senare och 1789 under det ryska kriget uppträdde man som eget förband om 300 man, 6 kompanier, under namnet Lätta Dragonkåren av Kungl. Maj:ts Livregemente.

1791 omorganiserades regementet till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden och som utgjorde tungt kavalleri, Livregementsbrigadens lätta dragonkår som bestod av Örebro, Fellingsbro, Östra Närkes och Vadsbo kompanier och Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon som bestod av kompanierna i Västmanland och från 1804 även Södermanlands kompani. 1815 blev Livregementsbrigadens lätta dragonkår självständig och fick namnet Livregementets husarkår. Kåren var indelt främst i Närke och norra Västergötland och hade från 1836 expedition och skolor förlagda till Örebro.

Förbandet hade 1815 – 1836 sin mötesplats på Utnäs löt vid Strömsholm och från 1846 på Sannahed mellan Kumla och Hallsberg. 1893 ändrades namnet till Livregementets husarer.

 


1900-2000-talet

1905 flyttade regementet in i kaserner i Skövde. Mellan åren 1942 och 1961 var Signaldetachementet i Skövde (S 1 Sk) förlagt i en av K 3:s kaserner. 1955 beslutades att omorganisera Livregementets husarer till bataljon och slå samman administrationen med Skaraborgs pansarregemente (P 4). Vid bataljonen skulle årligen utbildas 150 jägare på motorcykel och cykel samt omkring 200 fältpoliser (MP). Fästningen. Ö TornetAntalet hästar minskades från 432 till 15. I samband med övergången från utbildning i kompani till bataljon blev Livregementets husarer 1976 åter regemente. Regementet lokaliserades den 1 juli 1984 till Karlsborgs fästning i Karlsborg. Genom försvarsbeslutet 2004 övergick Örebro-Värmlandsgruppen till att bli en del av Livregementets husarer, då militärdistrikten avvecklades 2005

 

Filmlänkar

Länk till ”LIVREGEMENTETS HUSARERS MARSCH” framförd av Livgardets Dragonmusikkår
Länk till film  om husarer från 1942. SVENSKA HUSARER
Länk till filmen ”Livhusarer” troligen från 1950-talet. LIVHUSARER
Länk till filmen ”Svenska husarer år 2000”. SVENSKA HUSARER ÅR 2000