Ärtmiddag 2011

Ärtsoppa på Axvallahed

 

Först ut av kamratföreningens aktiviteter under 2011 var husarträffen på Axevalla hed.  Heden som upplevt så många förband genom åren, bland annat vårt regemente, är under förändring och det var en av anledningarna att årets första husarövning förlagt dit. Den andra var ju naturligtvis att få träffas över en god ärtsoppa.

Axevalla hed har ju vid många tillfällen utgjort övningsplats för vårt regemente. På en av de stora tavlorna som efter flytten från Skövde pryder en av matsalens gavlar (tidigare fanns de ju i Lundasalen) visas hur livhusarerna övar på Axelvalla hed 1905. Att stå på heden och föreställa sig hur det såg ut på den tiden är spännande.

Samling 1830 bakom bensinmacken i Axvall stod det i kallelsen det var en hel del husarer som mötte upp. Kvällen den 14 april var en solig och skön kväll och det blev en fin inledning till vad som skulle bli en mycket trivsam kväll.

Efter indelning i skvadroner var den första uppgiften naturligtvis att få klart för oss på var vi befann oss. En terrängorientering genomfördes under stor munterhet på en karta daterad 1903. Tänk, där låg husarlägret, och där låg Västgöta regemente och där var platsen för Skaraborgarna…  Uno, som är beläst på hedens historia har alltid något nytt att komma med.

Efter en rundvandring (hästar fanns inte att uppbringa) där där vi fick för oss berättat om vilka planer det finns för heden så samlades vi i idrottsföreningens lokaler där föreningen kvällen till ära kokat en mycket god ärtsoppa. Och ärtsoppan hade de som sagt lyckats få till riktigt bra, det enda som saknades var den varma punchen, den fick drickas kall, men vad gör man… Umgänget och samtalsnivån vid borden skvallrade i alla fall om trivsel och till slut så bröt vi upp och sa på återseende till varandra – vi ses väl på resan till Göteborg?!

Jens Ramhöj