Ärtmiddag 2014

 

2014-04-24

Torsdagen den 24 april, i ett härligt vårväder, samlades ett 20 tal ärtsoppe-sugna och intresserade Livhusarer på Örlenbadets parkeringsplats. Temat för årets Livhusarövning 1 var ”Hästabadet vid Örlen”. Övningsledare var Livhusar Stefan Petterzon.

Övningsledaren inledde med att berättade om att det också fanns ett antal ”Husartorp” runt Örlen. Hur många dessa var och vilken Livhusar som var den sista boende på torpet kan ni läsa vidare om i den angivna länken här nedan.

Då gruppen förflyttade sig till den östra sidan av Ranekulle, där vårt övningsområde skulle ligga, upptäckte vi genast att allt inte var sig likt från några Livhusarers minnesbilder eller från de foton som var utdelade till samtliga deltagare. Nu fanns det en campingplats och öster om denna ett sommarstugeområde. Trots detta så lyckades vi tillsammans att identifiera ett antal av de platser som fanns på fotona.

Några som deltagit under den tid som Livhusarerna red hit på sommarläger berättade också några historier från denna tid. Dessa kompletterades med andra anekdoter från tiden då K 3 blivit motorburet.

Efter 1 1/2 timma ute i den friska luften så hade sjöluften gjort oss alla hungriga. Vi gjorde uppsittning och red vidare till Strandstadens Klubbhus där ärtsoppa med tillbehör stod framdukat. Den som ville hade givetvis möjlighet att inköpa punsch till denna superba soppa. Grupperna löste under måltiden också en gruppuppgift, denna gång i form av frågor tagna ur SbRF Telefoni, 1986. Många Livhusarer sågs genomföra ombackning både en, två och tre gånger av ärtsoppan.

Övningens innehåll och ett flertal bilder från Livhusarernas tid vid Örlen, från tidigt 1900-tal och fram till mitten av det samma, hittar ni om ni klickar på denna länk.