Livhusarövning 1, 2012-04-12

Livhusarövning 1 – Husarmöte på Axvalla hed den 12 april
Årets första Livhusarmöte var ställt till Axvalla hed och närmare bestämt till Skarborgslägret. Efter upprop och information om Garnisonsmuseet i Skövdes framtida flytt till heden så delades husarerna in i grupper som utöver att genomföra terrängorientering också fick genomföra ett prov i allmänna husarkunskaper. Frågorna omfattade bland annat hur mycket det rymdes i en jungfru brännvin (8 cl), när punchen kom till Sverige (1735) och när Västgöta regemente flyttade till Vänersborg (1916). Johan Thorp, specialist på årtalet 1858, fick i vanlig ordning också besvara ett antal frågor – alla med samma svar – 1858!

Därefter begav vi oss till idrottsföreningens lokaler för mat i form av den utsökt goda ärtsoppa som serveras där. Ordföranden upplyste under middagen, som åts under ett ivrigt pratande och skrattande, om att dagens namn var ”Liv” vilket naturligtvis kopplades till oss själva nämligen Livhusarerna och snapsvisan ni kommer ihåg – ”För Liv, för Liv, för Livregementets husarer…”. Uno visade bilder, gamla vykort med mera från Axvallahed och berättade om olika personer och händelser med anknytning till ”hea” och Skara. Lite historik om vad som tilldragit sig på heden allt från 1682 till 1945 hanns också med.

Efter att ha genomfört ett antal andra begivenheter som berättelser, prisutdelningar mm avslutades husarmötet för denna gång.

Läs en utförligare berättelse i kommande Livhusaren!
Jens Ramhöj