Livhusarövning 1 a, Vårresa 2010

Livhusarövning 1 a, 2010.

Lördagen den 8 maj samlades förväntansfulla livhusarer inklusive damer utanför “Husarkasernen” i Skövde för att genomföra årets första ”övning”. Programpunkterna vi hade framför oss var en genomgång av ”Slaget vid Lund”, en gemensam middag samt övernattning i Fleninge (NO Helsingborg) och besök på ”Beredskapsmuseet” vid Djuramossa, norr Helsingborg.

Fem minuter efter tidsplanen, p.g.a att lidköpingsbon Lars inte var bekant med Skövdes stadsplan då han gjort sin värnplikt i Karlsborg och fick ledas till ”Husarkasernen” på mobiltelefon startade vi vår resa söderut.  Vår ordförande Uno fattade tidigt bussens mikrofon för att på sitt vanliga sätt underhålla oss under resans gång.

Färden gick mot söder med målet Lilla Harrie kyrka dit vi anlände vid trettontiden. Här väntade Marco Smedberg (f.d P2) som var städslad för att guida oss runt ”Slaget vid Lund”.  Marco började med ”förutsättning och läge” varefter alla gjorde uppsittning i bussen och rundturen började. Efter två mycket intressanta timmar och ett antal ur- och ilastningar var vi tillbaka till kyrkan i L. Harrie. Marco Smedberg tackades för en trevlig guidning och fick boken ”K 3- 25 år i Karlsborg” som tecken på vår uppskattning. Då rundturen genomförts på kortare tid än beräknat så tillkom här ett programinslag genom familjen Bjurs försorg, som ”råkade” bo på Norrvidinge prästgård längs vägen till vårt nästa marschmål, Fleninge.

Sagt och gjort! Fordonsbyte i förekommande fall, viss ”fanflykt” och mot Norrvidinge! Väl framme bjöds vi på kaffe och ”sju sorters kakor”. Kent orienterade bl.a om att Karl XI under år 1677 haft sitt högkvarter på prästgården men att denna ”genom klockarens försumlighet” brunnit ner. Den gamla prästgården låg ett hundratal meter från den nuvarande. Efter en dryg timmes glatt samspråk var vi tvungna att fortsätta färden mot Fleninge. Som tack för Christinas och Kents gästfrihet beslöts att Kent skulle tilldelas kamratföreningens bordsstandar vilket tillsändes honom veckan efter.

Vid ankomsten till Fleninge skedde inkvartering på Fleninge motell och kl 1900 var vi samlade på ortens ”Gästgifweri” för den gemensamma middagen. Uno Bohman hälsade alla välkomna och tilldelade Mats Svenningsson föreningens guldnål ”för lång och trogen tjänst” som bussförare under våra resor. Mat och dryck serverades raskt och stämningen nådde fort den nivå som sig brukar när livhusarer träffas. Efter ytterligare en halvtimme anslöt regementschefen Anders Löfberg som var i Skåne för att följa regementets enheter under en förbandsövning. Maten var god, drycken närande och stämningen blev om möjligt ännu bättre. Regementschefen framhöll att han var glad över att föreningen ägnade sig åt ”sådana här aktiviteter” samt orienterade om den pågående övningen och om K 3:s verksamhet i övrigt.

Under kaffet berättade Lars-Olof Strufve att Magnus Stenbock hade bott på gästgiveriet före slaget vid Helsingborg. Inte den byggnad vi nu befann oss i utan en som legat strax intill. Efter ytterligare en stunds samvaro vid matbordet avslutades kvällen.

Efter söndagsmorgonens frukost på motellet var det så dags för avfärd till ”Beredskapsmuseet”. Lars-Olof Strufve ”tog befälet” och började med, för att vi skulle få en mjukare övergång från 1676 till 1940; en redovisning av slaget vid Helsingborg 1710. Sedan vidtog en intressant rundtur på ”batteri Helsingborg”. När denna var klar tackades han för sin insats. Styrelsen beslöt att Lars- Olof skulle få häftet ”Binneberg år 1710” sig tillsänt då det däri kan ses kopplingar till slaget vid Helsingborg. Detta verkställdes veckan efter.

Medlemmarna fick sedan en halvtimme på sig för ”snoka runt” och fika. Vid tolvsnåret anträddes så återfärden för ”huvudstyrkan” och runt kl 1430 var vi framme vid Ljungby där Hugo Odelberg kunde återförenas med sin ”hästhållare” och vid tretiden anträddes sista delen av hemfärden. Vid sjuttontiden nådde vi Skövde och ”Husarkasernen” och sällskapet upplöstes. Alla vid gott mod och nöjda med resan.

Jens Ramhöj

Fler bilder från Vårresan hittar ni om ni klickar här