Livhusarövning 1 b den 20. maj 2010

Torsdagen den 20. maj var det åter möjlighet för hugade husarer att sammanstråla. Mötesplatsen var ”husarkasernen” i Skövde och ”Officersmässen” och på programmet stod ”ärtmiddag m.tbh.” Som ”dragplåster” hade livhusaren Jan Danielsen, efter kontakt från styrelsen, lovat att infinna sig och berätta om sina upplevelser i Norge 1940. En insats som tidigare på våren uppmärksammats bl.a. i norsk TV. Kl 18 var, förutom Jan och hans hustu, livhusarerna Mats Andersson, Uno Bohman, Folke Ekesbo, Mikael Hassel, Kurt Hermansson, Roland Johansson, Göran Larsson, Assar Lidén, Sven Oscarsson, Yngve Persson, Sture Rapp, Magnus Regell, Christer Rittemar, Sven- Hugo Ritzell, Bertil Samuelsson, Bengt Sandahl, Mats Svenningsson, Sune Svensson, Johan Thorp och Eric Wigholm samlade på mässen för att kl1830 ”gå till bords” och avnjuta middagen. Av ovan uppräknade personer bör Mats Andersson, Mikael Hassel och Magnus Regell särskilt nämnas. De gjorde sin värnplikt på K 3 1983-84 i samma jägargrupp och har tillsammans fyra övriga gruppmedlemmar ”hållit ihop” sedan dess och närvarat vid kamratföreningens arrangemang ett antal gånger. Under middagen fann sig en av de närvarande herrarna föranlåten att prisa den kvinnliga närvaron och utbringade en skål för den samma. Då middagen var förtärd samlades sällskapet i mässens bar och efter vederbörliga inköp därstädes började Jan sin berättelse om upplevelserna i Norge från den 15. april till den 11. juni 1940. Att försöka återberätta Jan redogörelse för sina upplevelser och intryck låter sig inte göras här. Sammanfattningen blir att det var en mycket intressant redovisning där åhörarna ställde många frågor. När Jan var klar så tackade Uno för det vi fått höra och, efter att ha efterhört sällskapets mening, tilldelades Jan kamratföreningens bordsstandar. Då detta inte var tillstädes utan skulle sändas senare tog vice ordförande Roland av sig sin guldnål vilken också tilldelades Jan. Vid 22 tiden var alla nöjda och ”Livhusarövning 1 b” avslutades.

Bilder från denna övning hittar ni här