Regementets högtidsdag 2010

Kamratförenings traditionsenliga Högtidsmiddag och Årsmöte.

 

Åter samlades ett glädjande stort antal medlemmar för att genomföra högtidsmiddag och årsmöte. Enda noterbara avvikelsen var att ordföranden, Uno Bohman, inte kunde närvara varför middag och årsmöte kom att ledas av vice ordförande, Roland Johansson, och detta med den äran. Från kl 16 på torsdagen började medlemmarna från när och fjärran, inalles 40, att anlända till förläggningen i slutvärnet för inkvartering. Efter upprop i korridoren och välkomsthälsning med programpresentation av vice ordförande bjöds det på sedvanlig uppskattad konsert i Fästningskyrkan av Marinens musikkår från Karlskrona med en lätt internationell knytning till kommande julfirande.

Därefter var det samling på mässen varunder ”personalstyrkan” steg till 50 medlemmar.

När chefen K3, öv Anders Löfberg, anlänt hälsade Roland ”sekundchefen” och övriga välkomna. ”Konungens skål” utbringades och därpå sjöngs ”Kungssången” varefter sällskapet gick till bords.

Efter att middagen var avnjuten samlades vi åter i ”salongerna”. I Unos frånvaro blev det inget ”organiserat program” utan de närvarande roade sig själva med stor framgång av sorlet att döma.

Vid tjugotretiden omgrupperade de medlemmar som önskade fortsätta samvaron till 3:e våningen och ”Pub Bielke” och ”de gamle” drog sig till förläggningen.

När ”Bielkebesökarna” kom till förläggningen kunde de konstatera att ”de gamle” inte hade gått i förväg för att sova.

 

Fredagen startade med revelj och därpå frukost i förläggningen.

Sedan samling utanför ”Västra befäl” kl 0700 för att för att hälsa regementet då det inmarscherade från sin morgonuppställning på ”Heden”. I väntan på detta blåste ”vår stabstrumpetare”, Thure Jansson, ett antal passande regementssignaler från ryttartiden. Då trummorna hördes beordrade Roland uppställning och regementet hälsades på hövligt sätt då det passerade under en fackelupplyst förbimarsch.

Efter högtidsstunden i Fästningskyrkan med tal, musik och medaljutdelning m.m. bjöds medlemmarna på kaffe och tårta på Soldathemmet. Årsmötet, som åter genomfördes i ”Generalssalen”, inleddes med parentation över under året bortgångna kamrater. Trumpetaren spelade ”Bred Dina vida vingar” och arméns tapto.
Regementschefen beskrev dagens situation och tankar kring framtiden där han såg att en aktiv kamratförening kommer att vara värdefull. Därefter genomfördes resten av årsmötet som var besökt av 55 medlemmar. Dagen avslutades med en högtidslunch i matsalen. Även denna gång verkade all nöjda med det de fått uppleva.

Ovanstående bilder och ytterligare bilder från Högtidsdagen 2010 kan ni hitta om ni klickar här