Vårresa 2014, Carlskrona

Årets vårresa gick till Carlskrona Örlogsbas