Aktiviteter

Mer information kommer att läggas upp efterhand.

Vårresa
Endagsaktivitet. Resa till Bofors en fredag i slutet på maj månad. Medlemmarna tar sig till platsen med egna färdmedel.

Nationaldagsfirande i Karlsborg
Om nationaldagsfirande i Karlsborg kommer att äga rum beslutades att informera medlemmarna om detta och ge erforderlig information.

Höstövning
Värmland. 2 dagars aktivitet med övernattning.

Besöksdag vid regementet
(I regementets plan ligger genomförande lördagen i w 140)

Kamratföreningens högtidsmiddag med årsmöte i samband med regementets högtidsdag2 – 3 december 2021.