LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING

K 3 i Skövde

NYHETER

220524:

I samband med Nationaldagsfirandet i Karlsborg bjuder C K 3 Livhusarernas Kamratförening och veteraner på lunch på Vanäs mäss. Inbjudan avser medlemmar i vår kamratförening och medföljande anhöriga.Styrelsen reserverar ett bord på mässen för kamratföreningens medlemmar så vi kan träffas i samband med lunchen. I övrigt har vi inget gemensamt program för kamratföreningen under dagen utan alla går själva runt inom området och ser på utställningar och uppvisningar. Program för dagen enligt följande länk: https://www.vastsverige.com/karl…/evenemang/nationaldagen/

Observera att du måste anmäla dig senast 05-29 om du önskar delta vid lunchen på mässen. Anmälan med namn och ev antal anhöriga görs till: gunnar.br.larsson@gmail.com alt sms till Gunnar Larsson på tfn 070 234 99 66.//Adm

220524:

Nytt brev från ordföranden hittar ni under fliken ”Ordföranden har ordet”

Bielkes värja
Minnessten på Sannahed