LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING

K 3 i Skövde

NYHETER

Nu är den nya hemsidan under produktion. De flikar som idag har innehåll är:
– Att bli medlem. Här återfinns information om medlemskap i Livhusarernas Kamratförening samt Medlemsansökan
– Ordföranden har ordet, innehåller information från ordföranden om i huvudsak 2021.

Bielkes värja
Minnessten på Sannahed