Livhusarernas kamratförening

(Samtliga bilder är klickbara för att få upp dem i ett nytt fönster och i större format).

Information om hur du blir medlem, årsavgift mm, ser du om du klickar
här

AKTUELLT

Styrelsen måste tyvärr meddela att ”Livhusarövning 2”, firandet av Sveriges nationaldag tillika K 3 besöksdag, ställs in på grund av för få anmälda deltagare från Kamratföreningen.

Givetvis genomför genom K 3 sin besöksdag tillsammans med Karslborgs firande av Sveriges nationaldag som vanligt dit alla givetvis är välkomna. Detta firande är oerhört populärt, ca 8000 – 10000 besökare årligen. Ta chansen att ta med hela familjen och fira Sveriges nationaldag i Sveriges reservhuvudstad. Det finns något att göra för alla, oavsett ålder.

Du som är, eller har varit anställd alternativt har gjort din värnplikt vid K 3 samt tjänstgjort vid någon av de enheter
som utbildats vid regementet i modern tid;
kavalleribataljon, ryttarskvadron, spaningsskvadron, militärpoliskompani, jägarbataljon, fördelningsunderrättelsekompani, militärpolisskvadron, vakt- och eskortpluton, luftburen bataljon, underrättelsebataljon m.m

 

Ett har vi gemensamt

 

ALLA ÄR VI LIVHUSARER

Livhusarernas kamratförening är en länk mellan alla Livhusarer, vilken utbildning de än fått, och regementet som det är idag.

Föreningens ändamål är att

– verka för att bibehålla och utveckla medlemmarnas kontakt med regementet

– informera om regementets och Försvarsmaktens verksamhet

– verka för att bibehålla medlemmarnas intresse för regementets historia, traditioner och utveckling

– utgöra ett enande band mellan medlemmarna

– sammanföra medlemmarna till samvaro under trivsamma former

”Utdrag ur föreningens stadgar 2012-12-07”

Följ oss på Facebook