Livhusarernas kamratförening

(Samtliga bilder är klickbara för att få upp dem i ett nytt fönster och i större format).

Information om hur du blir medlem, årsavgift mm, ser du om du klickar
här

AKTUELLT

Nu är fliken ”Ordförandens handbrev” uppdaterad till 2018.

Styrelsen och kontakter är uppdaterade efter årsmötet.

Ni hittar även nya bilder under fliken ”Bildgalleri”.

Nu hittar ni även en introduktionsfilm till Livhusarernas Kamratförening på denna länk

Du som är, eller har varit anställd alternativt har gjort din värnplikt vid K 3 samt tjänstgjort vid någon av de enheter
som utbildats vid regementet i modern tid;
kavalleribataljon, ryttarskvadron, spaningsskvadron, militärpoliskompani, jägarbataljon, fördelningsunderrättelsekompani, militärpolisskvadron, vakt- och eskortpluton, luftburen bataljon, underrättelsebataljon m.m

 

Ett har vi gemensamt

 

ALLA ÄR VI LIVHUSARER

Livhusarernas kamratförening är en länk mellan alla Livhusarer, vilken utbildning de än fått, och regementet som det är idag.

Föreningens ändamål är att

– verka för att bibehålla och utveckla medlemmarnas kontakt med regementet

– informera om regementets och Försvarsmaktens verksamhet

– verka för att bibehålla medlemmarnas intresse för regementets historia, traditioner och utveckling

– utgöra ett enande band mellan medlemmarna

– sammanföra medlemmarna till samvaro under trivsamma former

”Utdrag ur föreningens stadgar 2012-12-07”

Följ oss på Facebook