Livhusarernas kamratförening

(Samtliga bilder är klickbara för att få upp dem i ett nytt fönster och i större format).

Information om hur du blir medlem, årsavgift mm, ser du om du klickar
här

AKTUELLT

2018-05-25

Ordförandens handbrev är nu uppdaterat.

2018-05-03

Inbjudan att resa med till Veterandagen 2018 hittar ni på denna länk. Svarstiden för en gratisresa med buss från Skövde och P4 är tyvärr kort då informationen kom till vår kännedom i dag. Sista svarsdag är d 9 maj. Ni hittar all information i länken ovan.

Nu hittar ni även en introduktionsfilm till Livhusarernas Kamratförening på denna länk

Du som är, eller har varit anställd alternativt har gjort din värnplikt vid K 3 samt tjänstgjort vid någon av de enheter
som utbildats vid regementet i modern tid;
kavalleribataljon, ryttarskvadron, spaningsskvadron, militärpoliskompani, jägarbataljon, fördelningsunderrättelsekompani, militärpolisskvadron, vakt- och eskortpluton, luftburen bataljon, underrättelsebataljon m.m

 

Ett har vi gemensamt
 
 

 

ALLA ÄR VI LIVHUSARER

Livhusarernas kamratförening är en länk mellan alla Livhusarer, vilken utbildning de än fått, och regementet som det är idag.

Föreningens ändamål är att

– verka för att bibehålla och utveckla medlemmarnas kontakt med regementet

– informera om regementets och Försvarsmaktens verksamhet

– verka för att bibehålla medlemmarnas intresse för regementets historia, traditioner och utveckling

– utgöra ett enande band mellan medlemmarna

– sammanföra medlemmarna till samvaro under trivsamma former

”Utdrag ur föreningens stadgar 2012-12-07”

Följ oss på Facebook