Ordföranden har ordet

K 3 Standar

2024-03-01
Bäste Livhusar/medlem i kamratföreningen!

Styrelsen arbetar just nu med att planera och arrangera årets aktiviteter. Närmast är:

  • Årets vårresa ”I regementets fotspår” (en historisk resa) som i år går till Helsingborg med anledning av slaget vid Helsingborg 1710 där Livregementet till häst deltog samt information om ”Det Skånska kavalleriet”.  I detta utskick finner du information om resan. Passa på att anmäla dig och få en plats på denna mycket intressanta resa. 

Utöver detta så vill vi informera om följande:

  • På Nationaldagen hälsar vi alla välkomna till rikets reservhuvudstad Karlsborg med musik, utställningar, uppträden, mat mm. Det finns mycket att se och uppleva. Tag med dig familjen /kompisar och kom till Karlsborg den 6 juni!
  • Vi kommer att inbjuda till en ”livhusardag” den 31/8. Under den sista helgen i augusti 30/8 – 1/9 har du möjlighet att träffa kamrater ur olika åldersklasser och se utställning och förevisning. Arrangörer vid detta arrangemang är Kamratföreningen och deltagare är utöver de som redan är medlemmar i föreningen också presumtiva medlemmar.
  • I samband med regementets högtidlighållande av slaget vid Lund den 4 december så planerar föreningen traditionellt att genomföra föreläsningar, gemensam högtidsmiddag och att följa den ceremoni som regementet genomför och som du känner väl igen. Vi hälsar alla välkomna till några alldeles speciella dagar i Karlsborg.

Vi återkommer med mer information och inbjudningar till dessa aktiviteter!

På årsmötet beslutades en budget för 2024 som har ett kraftigt minusresultat. Innan beslutet, föredrogs föreningens ekonomi och de ökade kostnaderna för bland annat tryckning av Livhusaren samt förhyrning av buss till kamratföreningens gemensamma resor. Kamratföreningen har idag ett bra kapital men det kommer, om inget görs, att successivt minska i snabb takt under kommande år.

Årsmötet gav styrelsen i uppgift att under 2024 analysera föreningens årliga behov av medel och då bland annat titta på om medlemsavgiften behöver höjas (har varit densamma sedan 70-talet). Analysen inklusive styrelsen förslag till medlemsavgift kommer att redovisas inför årsmötet 2024.

Styrelsen har påbörjat detta arbete och avser samtidigt att göra en översyn över föreningens framtida aktiviteter och möjliga intäkts- och utgifter för att till årsmötet 2024 kunna presentera en helhetslösning. I styrelsens initiala analys ser vi ett behov av en ökad medverkan från föreningens medlemmar i arbetet med att få annonsintäkter för ”Livhusaren”, en ökad medlemsrekrytering och annat stöd i verksamheten. Styrelsen ser också att det finns fördelar att vinna genom ett mer projektinriktat arbetssätt, som kan involvera fler av föreningens medlemmar. Har du idéer och möjlighet att stötta verksamheten på olika sätt så hör av dig till styrelsen!

Några ord om förra årets möte i samband med 4 december;

Föreningens årliga möte i samband med regementets högtidsdag genomfördes med en bra uppslutning av medlemmarna. Vi inledde som vi brukar med information och föreläsningar under torsdagseftermiddagen, denna gång av översten Pär Blid från Högkvarteret som på ett mycket intressant sätt berättade om det fortsatta kriget i Ukraina samt våra två bataljonchefer som informerade om våra två krigsförband 31.Jägarbataljonen och 32.Underrättelsebataljonen.

Den gemensamma högtidsmiddagen på Vanäs mäss blev en som vanligt trevlig samling med god mat och gemenskap.

På fredagsmorgonen samlades vi i mörkret och snön för att hälsa regementet när de taktfast marscherade in i fästningen från sin samling på heden.

Resterande del av fredagsförmiddagen deltog vi i regementets högtidsceremoni i Garnisonskyrkan och genomförde vårt årsmöte i generalssalen på mässen.

Min uppfattning är att detta var ett mycket uppskattat möte. Var du inte med? Utnyttja möjligheten att uppleva denna unika samling nästa år!

I närtid ser vi fram emot att få hälsa dig välkommen till alldeles speciell resa ”i Livhusarernas fotspår” denna gång tillbaka till året 1710 då danskarna ånyo hade anfallit vårt land, denna gång när vi var som mest sårbara efter nederlaget vid Poltava. Hur Sverige klarade av att sätta en ny armé på fötter igen och få folket med sig i den strid som skulle komma var en bedrift som vi kommer att försöka skildra på olika sätt. Utöver detta så kommer vi att lära oss mer om ”Det Skånska kavalleriet som en gång i tiden utgjorde hälften av Sveriges kavalleri. Vi hoppas att du finner detta intressant och anmäler dig! VÄLKOMMEN!

Med vänlig hälsning

Jens Ramhöj, ordf

Ordf på Sannahed