Ordföranden har ordet

K 3 Standar

Livhusar!

Välkommen till ett nytt verksamhetsår 2021 i Kamratföreningen!

Utifrån det som beslutades på årsmötet har styrelsen följt utvecklingen av virusläget. Vi har nu beslutat att Livhusarövning 1 som planerades till den 27 maj inte går att genomföra i nuvarande pandemiläge.

När det gäller Veterandagen den 29 maj så är det heller inte aktuellt att samla medlemmarna i nuläget. Eventuellt kommer en ceremoni att genomföras i Stockholm och i Skövde (Nya monumentet i Garpaparken). Följ mer information om detta på vår hemsida.

Nationaldagen den 6 juni (Livhusarövning 2) kommer i likhet med förra året genomföras digitalt. Det innebär en mer lokal aktivitet om du inte går in på Karlsborgssidan på Internet och följer händelserna där. Ingen gemensam aktivitet i Karlsborg således. Se hemsidan för information om eventuella länkar.  

Vi satsar i nuläget på ett genomförande av föreningsresan till Värmland den 4 – 5 september. (Livhusarövning 3) som genomförs vid norska gränsen, vid Töcksfors. Vi följer K 3 förbandet 3. Pansarbilskvadronen och händelserna i april 1940 när läget var kärvt. Vi besöker också ett krigsflygfält i Värmland och får uppleva en inkvartering m/1940. Både inbjudan till denna aktivitet och anmälningsblankett till densamma kommer du att få i ett utskick nu i april.

Du anmäler dig och om det skulle visa sig att det inte går att genomföra resan så återkommer vi med besked. Ångrar du din anmälan så går det bra också före ett datum som kommer att informeras om.

Vid regementet fortsätter också planeringen av besöksdagen den 9 oktober (Livhusarövning 4). Vi återkommer med en inbjudan till denna dag i augusti/september när vi vet om den kommer att genomföras och vet programmet så att du sedan kan anmäla dig. Besöksdagen vänder sig till alla intresserade externt regementet och kommer, om den genomförs (de flesta aktiva soldater och befäl är ju på uppdrag), att innehålla utställning, uppvisning, information mm.

Vi ser fortfarande också möjligheter att genomföra Livhusarövning 5, dvs Kamratföreningens samling i Karlsborg med årsmöte m.m. i samband med regementets högtidsdag den 2–3 december alternativt 9–10 december, detta med anledning till att huvuddelen av regementet befinner sig i Mali och de kommer tillbaka inför detta datum. Inbjudan kommer att sändas ut under hösten. Planera in detta i din kalender!

Väl mött vid våra aktiviteter under 2021!

Jens Ramhöj,

ordförande

Information angående inbetalning av medlemsavgift

OBS! Vi ber dig slutligen att ta del av informationen i tidningen Livhusaren avseende inbetalning av årsavgiften. Årsavgiften betalas senast 31 januari årligen för de som är medlemmar och snarast efter att ha gått med i föreningen för övriga. Det är möjligt att betala in för fler år i taget om så önskas.

Ordf på Sannahed