Ordföranden har ordet

K 3 Standar

Livhusarer – Kamratföreningsmedlemmar!

År 2020 – ett år utan föreningsverksamhet…

Hur har ditt år varit? Du kanske har drabbats av pandemin som spred sig i världen under våren? Du kanske har tvingats att hålla dig borta från nära och kära, vänner och bekanta? Du kanske har förlorat jobbet? Och mycket mer… 

Nu ser vi i alla fall fram emot att ett vaccin skall bli godkänt som återigen kan trycka ner smittan precis som skett tidigare med pesten, kolera, smittkoppor, mässlingen, spanska sjukan med mera. Vi hoppas att vaccinet i kombination med fortsatt avståndstagande skall innebära att vi nu kan återgå till ”normal” verksamhet igen.  

När det gäller Livhusarernas kamratförening, så har som sagt året 2020 varit ett år utan föreningsaktiviteter. Vi planerade ju att följa i Livhusarernas fotspår våren 1940 till Värmland, vi planerade också att få se några av er i Karlsborg på Nationaldagen och många av er i Karlsborg på regementets planerade besöksdag. Vi planerade också för den stora samlingen i samband med regementets högtidsdag den 4 dec. Inget av detta gick att genomföra. 

Våra planer för 2021

Under hösten beslutade styrelsen att vårt årsmöte skulle genomföras digitalt och begärde av er att höra av er med besked om ni godkände styrelsens förslag till handläggning av mötet. Vi fick in 378 JA-röster. Eftersom ingen röstade emot så vi har nu fastställt årsmötesprotokollet att gälla.  

Detta innebär att, under förutsättning att virusläget tillåter medlemmarna att samlas, genomföra en endagsaktivitet under våren, en resa till Bofors en fredag i slutet på maj månad. Om nationaldagsfirande i Karlsborg kommer att äga rum så kommer vi att informera om detta i brev eller på hemsidan/Facebook. Som höstövning planerar vi genomföra Värmlandresan där vi följer en av regementets pansarbilskvadroner i sin framryckning mot Norska gränsen den 9 april 1940. 

Vårt regemente planerar att genomföra en besöksdag och i planerna ligger denna på lördagen den 9 oktober (v 40). Vi hoppas att den går att genomföra även om huvuddelen av regementet då befinner sig i Mali, Nordafrika. 

Kamratföreningens högtidsmiddag med årsmöte i samband med regementets högtidsdag planeras till 2 – 3 december 2021. 

Vi alltså planer men som du vet så håller bara en plan till dess att verkligheten drabbar den. Vi får såldes se vad som går att genomföra. Styrelsen hoppas dock att du, om du har möjlighet, kan deltaga. Det finns naturligtvis begränsningar i antal på vissa av aktiviteterna så håll uppsikt på mejl, hemsidan och Facebook för mer information. 

Med förhoppningar om ett bra livhusarår 2021!

Jens Ramhöj

Ordförande

Ordf på Sannahed