Medlemsinformation/Nyheter

Aktiviteter

Vårresa
Endagsaktivitet. Resa till Bofors en fredag i slutet på maj månad. Medlemmarna tar sig till platsen med egna färdmedel. Inställd med hänsyn till pandemiläget.

Nationaldagsfirande i Karlsborg
Om nationaldagsfirande i Karlsborg kommer att äga rum kommer information om detta samt erforderlig information att återfinnas här.

Nationaldagen kommer att genomföras med Karlsborgs kommun som arrangör och den kommer att vara digital. När kommunens planering är klar kommer länk till Nationaldagsfirandet att återfinnas på denna sida samt på Facebook.

Höstövning
Värmland. 2 dagars aktivitet med övernattning.

Övningen hoppas vi att kunna att genomföra 4–5 september. Läs mer om inbjudan och anmälan i utskick som kommer till samtliga medlemmar.

Besöksdag vid regementet
I regementets plan ligger genomförande lördagen i w 140.

Denna dag ligger fast vid regementet i dagsläget och planering fortgår. Mer info kommer att läggas ut på hemsida och Facebook när program är fastställt.

Kamratföreningens högtidsmiddag med årsmöte i samband med regementets högtidsdag, 2 – 3 december 2021.